Svatba, bez jakých dokumentů se svatba neobejde

Mohlo by se zdát, že tak romantická záležitost jako je svatební slib dvou snoubenců, by se měl obejít i bez papírování. Bohužel tomu tak není a jsou tady dokumenty, bez kterých se neobejdete. Jak vyzrát na administrativu se svatbou spojenou?

Uzavření manželství

Manželství má v zákonech České republiky svoji vlastní definici: „Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před matričním úřadem nebo před orgánem církve, oprávněné k tomu zvláštním zákonem.“

Základní podmínky k uzavření manželství jsou jednoduché:

  • musí být přítomni dva svědci
  • oddávaní jsou starší 18 let

Pokud spolu chtějí uzavřít manželství lidé mladší 18 let, potřebují pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství. Svatební obřad nezletilých jsou ale vzácné – povolení uzavřít manželství se nezletilým vydává ve výjimečných případech.

 

Jak postupovat a jaké dokumenty mít?

Ve chvíli, kdy se ke svatbě rozhodnete, se musíte nejdříve obrátit na matriční úřad. Matriční úřad vyberte podle toho, kde se bude svatba konat a do jakého obvodu místo spadá. Na matričním úřadě si vyzvednete dotazník k uzavření manželství. Tento formulář je ale dostupný i na internetový stránkách Ministerstva vnitra České republiky. První část si můžete vyplnit sami doma, ale na druhou část je již potřeba osobní schůzka s matrikářem.

Na návštěvu matriky je nutné se objednat – jen málokde vás přijmou bez předchozí domluvy. Při této návštěvě byste již měli mít rozmyšlené datum svatby – rezervuje se totiž již v tuto chvíli. Také nezapomeňte, že budete muset zaplati správní poplatek.

Na matrice budete potřebovat tyto dokumenty:

  • platný průkaz o státním občanství
  • rodný list
  • případný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list předchozího partnera
  • případné rodné listy dětí

Jak je to s cizinci?

Je-li jeden ze snoubenců cizinec, jsou za potřebí trochu jiné doklady. Cizinec, který chce v České republice uzavřít manželství, musí matrice doložit doklad o narození (např. rodný list), doklad o státním občanství (např. cestovní pas), doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu a doklad, kterým je možno dokázat totožnost v pase.

Pokud již cizinec v manželství byl, musí také doložit doklad o zrušení manželství nebo o úmrtní partnera. Na svatbě cizince musí být přítomen tlumočník, kterého si zajišťují snoubenci. Pokud cizinec český jazyk ovládá, může napsat čestné prohlášení a povinnosti mít tlumočníka se vyhnout.

Církevní obřad – jak postupovat?

Pokud máte zájem o církevní obřad, musíte vyplnit žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve. Svatební obřad nebude bez předání osvědčení povolen. Tento dokument získáte také na matrice. K vydání osvědčení budete potřebovat stejné dokumenty, jako při žádosti o civilní obřad.

Následná komunikace probíhá mezi snoubenci a církví. Svatba v kostele a církev má nastavená svá vlastní pravidla. Snoubenci by měli být pokřtění – nebo alespoň jeden z nich. Není výjimečné, že se nepokřtěný z páru nechává pokřtít právě při svatebním obřadu.

Aby vám byl církevní obřad dopřán, musíte také často odchodit církevní manželskou přípravu. Na té se setkáváte s farářem a probíráte manželská témata.

Na co nezapomenout po uzavření manželství?

Ve chvíli, kdy je sňatek uzavřen, máte ohlašovací povinnost to do patnácti dnů nahlásit úřadům jako změnu rodinného stavu. Také máte patnáct dnů lhůtu na to, abyste zažádali o vystavení nového občanského průkazu. Pokud byste o nový občanský průkaz nezažádali, hrozí vám vysoké pokuty.

Změnu rodinného stavu musíte nahlásit svému zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, lékařům a bankám.

Autor: Redakce

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *