Svatba se blíží? Průběh svatebního obřadu krok za krokem

Svatební obřad dvou zamilovaných lidí je památná záležitost

Mnozí snoubenci ale propadají nervozitě z jejího průběhu. Přitom samotný obřad není nikterak složitý a dá se na něj jednoduše připravit. Provedeme vás průběhem obřadu krok za krokem.

Co zařídit před svatbou?

Ještě předtím, než samotný obřad začne, je důležité dát si do pořádku potřebné doklady. Může se stát, že si starost o dokumenty vezme na starost sama matrikářka – spoléhat byste na to ale neměli.
Jeden ze svědků by měl vybrat občanské průkazy a matrikářce je zanést.

Svatební obřad se bez občanských průkazů snoubenců a svědků neobejde. Přijdete-li bez nich, nelze vás oddat.

Pokud máte domluveného někoho z rodiny nebo známých, kdo vám ponese prstýnky, následující bod se vás netýká. Pokud ale nikoho takového domluveného nemáte, k matrikářce zaneste i snubní prsteny.

Ve chvíli, kdy jsou potřebné dokumenty a snubní prsteny na správných místech, může obřad pomalu začít. Hosté by měli dbát základních společenských pravidel:

  • při vstupu se netlačit
  • nechat sednout starší svatebčany
  • přední řadu ponechat pro blízkou rodinu

Příchody svatebčanů

Začátek obřadu ohlásí hudba – buďto živá nebo reprodukovaná. Poté, co začne hudba hrát, začnou přicházet hlavní zúčastnění. Pořadí příchodu je pevně dané a zpravidla se dodržuje.

Na svatební obřad jako první přichází ženich se svou matkou

Matka ženicha kráčí po jeho pravé straně. Když dojdou k první řadě, matka ženicha se odpojí, posadí se a ženich čeká na příchod nevěsty.

Ještě před nevěstou ale přichází oba svědkové. Při příchodu k oltáři se postaví na stranu toho, komu jsou za svědka – svědek ženicha doleva, svědkyně nevěsty doprava.

Pokud je na svatebním obřadu někdo pověřen nesením snubních prstenů, přichází po svědcích on.

Speciální kategorií na svatbě jsou družičky

  • pokud nesou nevěstě závoj nebo vlečku, kráčejí za nevěstou
  • když kráčejí před nevěstou rozhazují okvětní lístky

Nevěsta přichází do oddávací místnosti jako poslední, doprovázena svým otcem. Ten předá u oltáře nevěstu ženichovi a posadí se do přední lavice.

Při obřadu

Svatební ceremonie pokračují tím, že matrikářka svatebčany představí a předá slovo oddávajícímu. Ten pronese svatební řeč. Svatební řeč je dobré s oddávajícím předem probrat – bude tak osobnější a vyvarujete se nechtěným klišé. Na závěr by oddávající neměl zapomenout poděkovat rodičům.

Přichází řada na svatební slib

Můžete zůstat jen u klasického „ano“ nebo se domluvit s partnerem a oddávajícím a napsat si pro tuto speciální příležitost slib vlastní. Není to jednoduché, ale svatební obřad tím získá osobnější ráz. Ve chvíli, kdy oba snoubenci sňatek odsouhlasí, prohlásí oddávající sňatek za právoplatně uzavřený, novomanželé si vymění prstýnky a dají si první manželský polibek.

výměna snubních prstenů

Prstýnky jsou vyměněny – co teď?

Nové manželství je třeba dosvědčit podepsáním protokolu o uzavření manželství. Ten postupně podepíší:

  • ženich
  • nevěsta
  • svědek ženicha a svědkyně nevěsty
  • oddávající a matrikářka

Nevěsta by si měla dát pozor na to, jakým příjmením se podepisuje. Pokud přijímá manželovo příjmení, nejdříve se podepíše novým příjmením a pak teprve svým příjmením rodným.

Je ten pravý čas na první přípitek

Připíjí si novomanželé, svědci a oddávající s matrikářkou. Přípitek by měl být předem nachystaný a mělo by se počítat i s nealkoholickou verzí pro oddávajícího a matrikářku.

Celý svatební obřad zakončuje řada gratulantů

I tady je jistá posloupnost. Myslete na to, že gratulace přijímá nejdříve nevěsta, ženich až jako druhý. První gratulace přichází od oddávajícího a matrikářky. Pak bývají na řadě rodiče novomanželů a jejich svědci. Následné pořadí již není pevně dané, stejně jako nejsou dána pravidla pro odchod ze sálu. Nejčastěji se utvoří špalír, ve kterém svatebčani odejdou.

Podívejte se na náš TIP na pořízení snubních prstenů.

Autor: Redakce

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *