Předmanželská smlouva není nutnost, ale ochrana před možnými problémy

Předmanželská smlouva může v budoucnu ušetřit spoustu starostí

V dnešní době, mohou být rozvody řešeny rychle a bez dlouhých tahanic o majetek.
Pokud máte uzavřenoui předmanželskou smlouvu, je vše jednodušší.
Ano, myslet před svatbou na předmanželskou smlouvu není zrovna to, co chtějí snoubenci řešit, přesto by měli o této variantě jasné definice vztahu a majetku řešit.

Předmanželská smlouva je jasná definice

Předmanželská smlouva nebo také Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu, je písemná dohoda (musí mít formu notářského zápisu). Předmanželská smlouva umožňuje úpravu majetkového režimu snoubenců.
Partneři si v ní mohou ustanovit, jak budou mít majetek rozdělený a s jakým vlastním majetkem do manželství vstupují.

K čemu předmanželská smlouva slouží?

Po sňatku vzniká společné jmění manželů, které se řídí českými zákony. Společné jmění manželů je vlastně všechen majetek, který manželé za dobu trvání manželství získali. Společné jmění zaniká buď rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů. Hlavním důvodem, pro uzavřít předmanželskou smlouvu je upravit vše, co spadá do společného jmění nebo společné jmění manželů od počátku vyloučit.

 • předmanželská smlouva se nesmí dotknout práv třetí osoby bez jejího souhlasu
 • předmanželská smlouva musí být odlišná vůči zákonné úpravě
 • snoubenci si mohou uspořádat majetkové poměry dle svého uvážení
 • smlouvu majetkového režimu můžete upravit i v době trvání manželství

Zákonný režim majetku manželů se dá upravit jednou ze čtyř možností

1. Oddělené jmění manželů

 • veškerý majetek zůstává partnerům stejně tak jako před svatbou
 • manželé nemají žádné společné jmění
 • v případě koupi společné věci vzniká spoluvlastnictví

2. Oddělené jmění do dne zániku manželství

 • majetek je ve výlučném vlastnictví jako před svatbou až do dne zániku manželství
 • v tu chvíli se majetek začne považovat za společný.

3. Rozšíření společného jmění manželů

 • partneři mohou do společného jmění zařadit i majetek, který by se za normálních okolností nestal jeho součástí
 • druhý partner tedy bude zařazen do spoluvlastnictví rozšířeného majetku

4. Zúžení společného jmění manželů

 • partneři mají možnost ze společného jmění vyřadit jakýkoliv majetek, kterýž nebude jeho součástí
 • partner je tedy vyřazen ze spoluvlastnictví zúženého majetku

Jak a kde předmanželskou smlouvu sepsat?

Předmanželská smlouva začne platit v den uzavření sňatku a není důležité, před jakou dobou byla uzavřena.
Předmanželská smlouva se uzavírá formou notářského zápisu.
U notáře oba partneři je zapsána do Seznamu mluv o manželském majetkovém režimu.
Tímto zápisem zajistíte, že nebudete smlouvu muset předkládat u sjednávaných  půjček nebo při exekuci.

Předmanželská smlouva předejde možným problémům

Většina lidí se domnívá, že se předmanželská smlouva týká pouze toho, kdo má velký majetek nebo vstupuje do manželství s jiným omezením.
Předmanželskou smlouvu neuzavírají jen milionáři.
Předmanželská smlouva je vhodná pro kohokoliv, kdo chce mít od počátku jasno a klid. Proč uzavřít takovou smlouvu je jasné.
Oba partneři mají kontrolu nad majetkem za jakékoliv situace.

 • podnikám a chci rozhodovat o majetku, který jsem již získal nebo získám
 • chci se ochránit sebe a rodinu před možnými dluhy
 • chci předejít možným sňatkovým podvodům
 • chci si ušetřit čas u řešení životních situacích
 • předmanželská smlouva ušetří spoustu času v rozvodových řízeních
 • předmanželská smlouva není nedůvěrou ve vztahu
 • předmanželská smlouva bude řešit problémy nejen v případě rozvodu
 • vyplatí se i osobám, které za závazky ručí svým majetkem
 • předmanželská smlouva uchrání partnera před možnými dluhy a exekucemi
Autor: dy

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *