Tatínek na svatbě, jaká je jeho role, práva a povinnosti

Otec nevěsty má na svatbě více povinností, než otec ženicha

Dříve bylo totiž zcela běžné, že tatínek nevěsty platil celou svatbu a že měli rodiče nevěsty na povel svatební přípravy a organizaci celé svatby. Díky tomu měl otec nevěsty povinnost podílet se na rozhodování klíčových záležitostí týkajících se celé svatby. Jeho slovo tak hrálo, oproti otci ženicha, velkou roli.

V dnešní době se setkáváme ve větší míře s tím, že se na náklady spojené se svatbou skládají jak sami snoubenci, tak i jejich rodiče. I variantu, jak přispět na svatbu mohou novomanželé zvolit s úsměvem, třeba svatební tradicí: Střevíčkem nevěsty si vylepšíte rodinnou kasu.

První a zároveň tou největší a pro některé otce i nejtěžší povinností je ,,předat “ svou dceru nastávajícímu manželovi

Otec vede před zraky všech svatebčanů svou dceru k oltáři uličkou, na jejímž konci čeká její nastávající.

Tento moment patří mezi jeden z nejdojemnějších okamžiků celé svatby.
Otec se tímto aktem symbolicky vzdává své dcery ve prospěch jejího nastávajícího manžela, který nadále přejímá zodpovědnost za jeho dceru a zavazuje se, že o ni bude i nadále dobře postaráno.

Druhou velkou a důležitou povinností otce nevěsty je pronesení slavnostního přípitku na oslavu novomanželů

Přípitek může být nahrazený rovnou slavnostním proslovem. To jakou z variant otec zvolí, záleží nejvíce na domluvě se svou dcerou – nevěstou. Vždy záleží  na tom, jak se snoubenci předem dohodnou, kdo bude mít první proslov. Otec nebo svědek.

Bývá zvykem, že otec nevěsty sedává spolu se svou ženou u stejného stolu jako novomanželé, případně v čele třetího hlavního stolu.

Poslední velkou povinností, která čeká na otce nevěsty je tanec se svou dcerou/nevěstou

Nejdříve velí tradice, aby se začalo prvním novomanželským tancem. Po něm přebírá právo tance otec nevěsty a pak sólo pro rodiče.

Jistě, každý kraj nebo rodina má svá pravidla a své svatební tradice u tohoto slavnostního tance a tím se tradice svatebního tance, po tanci novomanželů může lišit.

Obvykle by měl otec nevěsty odcházet z hostiny jako jeden z posledních a ujistit se, že nezůstaly nezaplacené žádné účty.

Briliantové šperky

Otec ženicha nemá na svatbě pevně stanovenou roli ani povinnosti

Vychází to z již zmíněné tradice, kdy patřila příprava svatby do povinností nevěstiných rodičů. V dnešní době je sice tato představa o pevně daných rolích rodičů více rozvolněná, nicméně otec ženicha není exponován v takové míře jako otec nevěsty.

Očekává se od něj stejně jako od otce nevěsty barevné sladění obleku s ženichem, případně dalšími svatebčany.

Stejně jako otec nevěsty, sedává i otec ženicha během obřadu se svou chotí na čestném místě v první řadě. Domluví-li se ženichův tatínek s nastávajícími, může rovněž pomoci zaplatit výdaje za hostinu a připravit si i slavnostní přípitek nebo řeč.

Autor: Redakce

Související články

Komentáře k článku

rojak:
09:37 20. 04. 2020
Odpovědnost nese otec a matka za děti celý jejich dospívající věk, ale jinak jsou tohle velice dobré informace pro otce nevěsty před svatbou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *